Autor Tema: Prijevremeni izbori krajem svibnja  (Posjeta: 20639 vremena)

maRE

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Postova: 409
 • Karma: +0/-0
  • Prviæ Luka Online!
Prijevremeni izbori krajem svibnja
« u: 02 Svibanj, 2007, 00:46:53 CEST »

Preuzeto sa stranica novina Novi-tjednik
link: http://www.novi-tjednik.hr/index.asp?dID=260

Prijevremeni izbor krajem svibnja
Autor: Novi-tjednik u 13.04.2007

Na zadnjoj sjednici vodièkog Gradskog poglavarstva donijeta je odluka o raspu¹tanju Vijeæa mjesnog odbora Prviæ Luka i raspisivanju prijevremenih izbora.
Do ovakve odluke do¹lo je nakon ¹to su 7. o¾ujka dosada¹nji èlanovi Vijeæa MO-a Prviæ Luke Boris Èaèe, Bla¾ Reniæ i Slavomir Jurlin podnijeli neopozive ostavke na vijeænièku du¾nost. Spomenuti vijeænici na ovakav su se potez odluèili zbog, kako ka¾u, naru¹enih meðuljudskih odnosa i lo¹ih odluka pojedinih èlanova vijeæa MO-a.
Najzanimljivije od svega je ¹to su, sada veæ biv¹i vijeænici, kao i ostala dva èlana MO-a bili èlanovi Nezavisne liste „Za bolji Prviæ“ koja je na zadnjim izborima odnijela apsolutnu pobjedu, osvojiv¹i nevjerojatnih 94 posto glasova.

Imenovan povjerenik
- Kako MO Prviæ Luka broji 5 èlanova, ostavkama spomenutih èlanova praktièno se ugasio njegov rad, buduæi da je ostao bez minimalnog broja èlanova potrebnog za nastavak rada ovog tijela mjesne samouprave. Uz to, na redovnim izborima u Prviæ Luci bila je prijavljena samo jedna kandidacijska lista koja je izborom u cijelosti konzumirana, tako da izabrani èlanovi nemaju zamjenike – kazala je vodièka gradonaèelnica Branka Jurièev Martinèev obrazla¾uæi odluku Gradskog poglavarstva.
Prijevremeni izbori u Prviæ Luci bit æe odr¾ani 27. svibnja, a do formiranja novog Mjesnog odbora, uloga povjerenika za naselje Prviæ Luka povjerena je Zdravku Ivièinu.
Zanimljivo je kako se kao jedan od kandidata za to mjesto spominjala i ®ivana Podrug, proèelnica Upravnog odjela za dru¹tvene djelatnosti Grada ©ibenika, koja u Prviæ Luci ima prijavljeno mjesto prebivali¹ta. Meðutim, kako èlanovi vodièkog Gradskog poglavarstva do poèetka sjednice nisu uspjeli dobiti odgovor je li ®ivana Podrug uopæe zainteresirana za tu du¾nost, odluèenu je da se za povjerenika ipak imenuje Zdravko Ivièin.

Patrik Patafta"


Tko bi po Vama bio najbolji izbor za "¹erifa" u Prviæ Luci?  :coolsmiley:
...a je sto... ;)
...i dvi od 50...

maRE

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Postova: 409
 • Karma: +0/-0
  • Prviæ Luka Online!
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #1 u: 07 Svibanj, 2007, 11:39:47 CEST »
Veèeras u ponoæ je zadnji dan prijave izbornih lista.  :evil5:
Hoæe li biti samo jedna ili vi¹e njih, saznat æemo sutra :coolsmiley:

Na stranicama "Prviæ Luka Online!" objavit æu tko èini listu i pokrenit internet glasanje tako da i Vi svi Prviæani i Prijatelji Prviæa u cilom svitu i okolici, mo¾ete barem virtualno dati va¹ glas. O0 ;)
...a je sto... ;)
...i dvi od 50...

Ivan

 • Newbie
 • *
 • Postova: 28
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #2 u: 07 Svibanj, 2007, 13:04:24 CEST »
maRE za ¹erifa!  ;D
Koji su uopæe uvjeti za podno¹enje kandidature? Treba li skupiti prvo neki broj potpisa? Koliko? 1? ??? Bilo bi dobro kad bi ovaj put bilo vi¹e lista jer izbori nemaju smisla ba¹ ako ima samo jedan kandidat  :idiot2:
A ¹to ako se niko ne prijavi za ¹erifa? U ovo sumnjam, ali mo¾da zbog naru¹enih meðuljudskih odnosa niko ne bude hteo obavljati funkciju.  :)
Videæemo sutra, pa æemo i glasati u anketi. Koga li Prviæani ¹irom svijeta smatraju za najboljeg kandidata?

maRE

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Postova: 409
 • Karma: +0/-0
  • Prviæ Luka Online!
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #3 u: 08 Svibanj, 2007, 23:36:47 CEST »
Evo izgleda da æe biti samo jedna lista na prijevremenim izborima koji se odr¾avaju 27.5. u Prviæ Luci.

Prijavila se "Nezavisna lista" Boris Èaèe sa èlanovima: Luèev Vladimir, Jurlin Slavko, Belamariæ Kolombo Bo¾ena i Luèev Milan.

©to ka¾ete na listu? :coolsmiley:
...a je sto... ;)
...i dvi od 50...

Ivan

 • Newbie
 • *
 • Postova: 28
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #4 u: 08 Svibanj, 2007, 23:54:19 CEST »
Valjda æe se oni sada slagati, da ne bude opet do¹lo do raspu¹tanja vijeæa kao pro¹li put. A ¹to se tièe same liste èini se OK. Nisam toliko upuæen u politiku u selu i ko ¹ta zastupa tu, tako da ja ne bih mnogo o tome polemisao. Samo neka naprave za otok ¹to vi¹e toga dobroga...

maRE

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Postova: 409
 • Karma: +0/-0
  • Prviæ Luka Online!
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #5 u: 10 Svibanj, 2007, 10:24:12 CEST »
Evo na naslovnoj stranici www.prvicluka.com mo¾ete sudjelovati u anketi: :)
"Da li je "Nezavisna lista - Boris Èaèe" dobar izbor za Prviæ Luku?"

Dajte svoj glas ZA O0, PROTIV >:( ili ste SUZDR®ANI :-\

...a je sto... ;)
...i dvi od 50...

mala biskupova

 • Newbie
 • *
 • Postova: 8
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #6 u: 12 Svibanj, 2007, 21:27:22 CEST »
Pozdrav svima...

Èitam zadnje novosti i ne mogu ne nasmijati se.  :2funny:

Gogo

 • Newbie
 • *
 • Postova: 18
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #7 u: 17 Svibanj, 2007, 01:37:05 CEST »
©ta ti je toèno smi¹no?

mala biskupova

 • Newbie
 • *
 • Postova: 8
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #8 u: 17 Svibanj, 2007, 13:52:42 CEST »
Tebi nije ni¹ta smije¹no oko nove kandidacijske liste?! Meni jest. Neæu biti ta koja proziva, jer æe ispast da mislim ne¹to lo¹e o nekome - a to nije istina, ali zar Èaèe i Slavko nisu bili èlanovi mjesnog odbora koji je "postojao" do 7.3.2007.??? :idiot2: ©tovi¹e, Èaèe je bio i predsjednik MO Prviæ Luke. Za¹to su dali ostavke prije 2,5 mjeseca?! To mi malo slièi na djeèji vrtiæ - vrati mi moje stvari, neæu se vi¹e igrati s vama i naæi æu sebi bolje prijatelje.  >:(
Unaprijed se ograðujem od svih eventualnih napada, jer o nikom zaista ne mislim ni¹ta lo¹e. Ali ovo mi veæ postaje malo smije¹no. Mislim da bi bilo po¹teno od svih njih, a pritom mislim i na svog oca, da se mje¹tanima prezentira prava istina. Jer u Prviæu veæ dugo stvari ne ¹timaju.

Ivan

 • Newbie
 • *
 • Postova: 28
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #9 u: 20 Svibanj, 2007, 16:59:13 CEST »
To mi malo slièi na djeèji vrtiæ - vrati mi moje stvari, neæu se vi¹e igrati s vama i naæi æu sebi bolje prijatelje.  >:(
:2funny:

mala biskupova

 • Newbie
 • *
 • Postova: 8
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #10 u: 20 Svibanj, 2007, 21:35:25 CEST »
 :D ... To je sve ¾alosno. Trudim se biti nepristrana i sa strane promatrati tijek stvari ... ®ao mi je ¹to Luka iz godine u godinu stagnira i propada. A ima zapravo sve predispozicije da se razvije u normalno turistièko mjesto. Pogledajmo Zlarin!  :'(
Toplo se nadam da æe nova vlast, pa tko god oni bili, ne¹to pozitivno napraviti. Stvarno bilo bi vrijeme da se pokrenemo sa mrtve toèke na kojoj stojimo veæ godinama. >:(

Ivan

 • Newbie
 • *
 • Postova: 28
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #11 u: 20 Svibanj, 2007, 23:46:06 CEST »
Ima Luka veliki potencijal za razvoj turizma jedino joj nedostaje ono najva¾nije - a to su ljudi koji hoæe, mogu i znaju kako ne¹to promijeniti u selu tako da poslije svi od toga imamo koristi. Svaka èast pojedincima koji se stvarno trude ali dok se ne sakupi grupa ljudi koji te¾e ka istom cilju te¹ko da æe se i¹ta promijeniti ma ko to bio trenutno na vlasti. Nauèili smo da u ovoj dr¾avi oni koji su na raznim razinama vlasti i nisu napravili puno toga za op¹te narodno dobro pa ne vidim za¹to bi drugaèije bilo u Luci. Smatram da promjene na bolje neæe doæi od vlasti nego od ljudi kojima je zajednièki cilj pokretanje sa te mrtve toèke na kojoj se zbilja nalazimo veæ godinama. Ne mislim da ljudi koji su na toj listi ne ¾ele dobro Prviæu, ali sami njih 5 sa novcem kojim jedan mjesni odbor mo¾e raspolagati smatram da nisu dovoljni za ozbiljnije promjene u selu.

mala biskupova

 • Newbie
 • *
 • Postova: 8
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #12 u: 21 Svibanj, 2007, 11:23:44 CEST »
Ima Luka veliki potencijal za razvoj turizma jedino joj nedostaje ono najva¾nije - a to su ljudi koji hoæe, mogu i znaju kako ne¹to promijeniti u selu tako da poslije svi od toga imamo koristi. Svaka èast pojedincima koji se stvarno trude ali dok se ne sakupi grupa ljudi koji te¾e ka istom cilju te¹ko da æe se i¹ta promijeniti ma ko to bio trenutno na vlasti. Nauèili smo da u ovoj dr¾avi oni koji su na raznim razinama vlasti i nisu napravili puno toga za op¹te narodno dobro pa ne vidim za¹to bi drugaèije bilo u Luci. Smatram da promjene na bolje neæe doæi od vlasti nego od ljudi kojima je zajednièki cilj pokretanje sa te mrtve toèke na kojoj se zbilja nalazimo veæ godinama. Ne mislim da ljudi koji su na toj listi ne ¾ele dobro Prviæu, ali sami njih 5 sa novcem kojim jedan mjesni odbor mo¾e raspolagati smatram da nisu dovoljni za ozbiljnije promjene u selu.

Pa o tome ja cijelo vrijeme govorim. NIje bitno tko vlada, veæ èime se povode pojedinci koji ¾ele vladati. Nitko ne ka¾e da na toj listi Prviæu ne ¾eli dobro, nije ni novac toliko va¾na karika Ivane. Ono ¹to Luka dobije od Vodica je malo, ali to nije jedina strana kojoj se mogu obratiti. Treba biti kreativan. Da bi dobili novac od bilo koga mora se postaviti jasna vizija ¹to se ¾eli napraviti, kolika je cijena tog projekta i kakva je njegova eventualna financijska isplativost, kakva je njeogva korist za mje¹tane... Ja znam da u Luci ima ljudi koji mogu i znaju ne¹to promijeniti u selu, ali pitanje, koji si svi moramo postaviti, jest za¹to se oni ne ¾ele ukljuèiti u rad? :D

Gogo

 • Newbie
 • *
 • Postova: 18
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #13 u: 23 Svibanj, 2007, 22:51:47 CEST »
ne mogu virovati ¹ta ovo slu¹am. koliko ja znam èaèe i slavko su dali otkaz jer im je neko zabija no¾ u leða. dalje neæu ni¹ta govoriti jer mi je dosta skandala s mog bloga, ne tribaju mi novi. Naprid Èaèe! Naprid Slavomire!

mala biskupova

 • Newbie
 • *
 • Postova: 8
 • Karma: +0/-0
Odg: Prijevremeni izbori krajem svibnja
« Odgovori #14 u: 24 Svibanj, 2007, 07:08:26 CEST »
Onda krivo zna¹ Gogo.  :D